Cho hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn cách nhau một khoáng 2a = 20 (cm) đặt trong không khí, trong đó có hai dòng điện chạy ngược chiều nhau, cường độ lần lượt là I1 = I2 = I = 10 (A). Một mặt phẳng P đi qua một điểm M cắt hai dây tại hai điểm A và B. M nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một khoảng 2a. Vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại M là

A.

Vectơ  song song với AB, hướng từ A đến B và có độ lớn B = 10−5 (T).

B.

Vectơ  song song với AB, hướng từ B đến A và có độ lớn B = 9.10−5 (T).

C.

Vectơ  vuông góc với AB, hướng ra xa AB và có độ lớn B = 8.10−6 (T).

D.

Vectơ  vuông góc với AB, hướng về AB và có độ lớn B = 7.10−6 (T).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...