Cho hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn cách nhau một khoáng 2a = 20 (cm) đặt trong không khí, trong đó có hai dòng điện chạy ngược chiều nhau, cường độ lần lượt là I1 = I2 = I = 10 (A). Một mặt phẳng P đi qua một điểm M cắt hai dây tại hai điểm A và B. M nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một khoảng 2a. Vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại M là

A.

Vectơ  song song với AB, hướng từ A đến B và có độ lớn B = 10−5 (T).

B.

Vectơ  song song với AB, hướng từ B đến A và có độ lớn B = 9.10−5 (T).

C.

Vectơ  vuông góc với AB, hướng ra xa AB và có độ lớn B = 8.10−6 (T).

D.

Vectơ  vuông góc với AB, hướng về AB và có độ lớn B = 7.10−6 (T).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vectơ  vuông góc với AB, hướng ra xa AB và có độ lớn B = 8.10−6 (T).

Trong hình, hai dây dẫn vuông góc với mặt phẳng P (mặt phẳng hình vẽ) cắt mặt phẳng này tại A và B. Vectơ cảm ứng từ  do I1 gây ra tại M có phương vuông góc với AM, có chiều ngược chiều quay kim đồng hồ. Vec tơ cảm ứng do I2 gây ra tại M có phương vuông góc với BM, có chiều cùng chiều quay kim đồng hồ. Vì I1 = I2 = I và AM = BM = d nên:

        B1 = B2 = 2.10−7. = 2.10−7..

        B1 = B2 = 2.10−7.     (1)

Hai góc α và β là hai góc phụ nhau:

        α + β = .

Vectơ tổng của xác định theo quy tắc đường chéo hình bình hành, trong trường hợp này là hình thoi và có độ lớn:

           B = 2B1.cosβ = 2B2.cosβ = 2B1.sinα   (2)

                 (3)

Thay giá trị của B1 ở (1) và sinα ở (3) vào (2):

    B = 2 x 2.10−7. = 2 x 2.10−7.  (4)

Với I = 10 (A), a = 10 (cm) = 10−1 (m), từ (4) chúng ta có:

   B = 8.10−6 (T).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...