Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt cố định cách nhau một khoảng d = 30 (cm), có hai dòng điện cùng chiều I1 = 10 (A) và I2 = 5 (A) đi qua. Giữa hai dây, cùng trong mặt phẳng và song song với hai dây có một đoạn dây dẫn thẳng CD mang dòng điện I3. Cường độ dòng điện I3 và vị trí của dây MN để lực điện từ tổng hợp tác dụng lên MN bằng 0 là

A.

I3 = 5 (A), cách I1 10 (cm).

B.

I3 = 7,5 (A), cách I1 15 (cm).

C.

I3 = 10 (A), cách I2 20 (cm).

D.

I3 có giá trị khác bất kì khác 0, cách I1 20 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I3 có giá trị khác bất kì khác 0, cách I1 20 (cm).

Gọi là lực do dây dẫn I1 và I2 tác dụng lên đoạn dây MN mang dòng điện I3. cùng phương, ngược chiều và có cường độ lần lượt bằng:

           F1 = 2.10−7 x x l.

Với d1 là khoảng cách từ I3 đến I1, l là chiều dài của MN;

          F2 = 2.10−7 x x l.

Với d2 là khoảng cách từ I3 đến I2.

       + = 0 F1 = F2                                                                    (1)

  2.10−7 x x l = 2.10−7 x x l    (2)

Thay giá trị bằng số:

        d1 = = 20 (cm).

        d2 = = 10 (cm).

Chúng ta thấy lực từ tổng hợp tác dụng lên MN bằng 0 khi d1 = 20 (cm), d2 = 10 (cm) và không tùy thuộc vào I3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...