Cho hai dây dẫn song song dài vô hạn đặt trong chân không cách nhau một khoảng d = 20 (cm). Trên hai dây có hai dòng điện I1= 9 (A), I2 = 12 (A) chạy ngược chiều nhau. Cường độ của vectơ cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại một điểm p cách I1 12 (cm) và I2 16 (cm) là

A.

B = 2,12 x 10−5 (T).

B.

B = 2 x 10−5 (T).

C.

B = 1,86 x 10−5 (T).

D.

B = 1,82 x 10−5 (T).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...