Cho hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 4cos100πt (cm) và x2 = 4cos(100π + ). Dao động tổng hợp của hai dao động này là:

A.

x = 4cos(100πt + ) (cm).

B.

x = 4cos(100πt + ) (cm).

C.

x = 4cos100πt (cm).

D.

x = 4cos100πt (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = 4cos(100πt + ) (cm).

Để tìm dao động tổng hợp của hai dao động, ta có thể dùng giản đồ véc tơ, có thể dùng 3 phương pháp đại số hoặc phương pháp lượng giác hoặc máy tính

Cách 1: bấm máy tính : 

Cách 2: áp dụng công thức

Theo bài ra ta có A1 = A2 =4 (cm) ta suy ra:

A = = 4.

và tanφ =   (trong đó φ1 = 0 và φ2 = ).

tanφ = 1 φ = 450 = x = 4sin(100πt + ) (cm).

Cách 3: áp dụng giản đồ vectơ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...