Cho hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 4cos100πt (cm) và x2 = 4cos(100π + ). Dao động tổng hợp của hai dao động này là:

A.

x = 4cos(100πt + ) (cm).

B.

x = 4cos(100πt + ) (cm).

C.

x = 4cos100πt (cm).

D.

x = 4cos100πt (cm).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...