Cho hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 4cos100πt (cm) và x2 = 4cos(100π + ). Dao động tổng hợp của hai dao động này là:

A.

x = 4cos(100πt + ) (cm).

B.

x = 4cos(100πt + ) (cm).

C.

x = 4cos100πt (cm).

D.

x = 4cos100πt (cm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...