Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 10cos(100πt − 0,5π), x2 = 10cos(100πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn là:

A.

0,25π.         

B.

0.

C.

0,5π.         

D.

π .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Độ lệch pha của hai dao động: img1

 

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...