Cho hai dẫn thẳng song song điện trở không đáng kể, đặt nằm ngang trong một vùng có từ trường đều có cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng của hai dây, có chiều như hình vẽ, và độ lớn B = 0,6 T. Một đầu của hai dây nối với một nguồn điện o = 6 V, điện trở trong r0 = 1,5 Ω, đầu kia nối với một điện trở R = 3 Ω qua một khóa K điện trở không đáng kể. Một thanh AB chiều dài l = 30 cm, điện trở r = 0,5 Ω đặt vuông góc với hai dây dẫn và trượt không ma sát với vận tốc V = 25 m/s về phía đầu có điện trở R.

Bây giờ khóa K đóng, cường độ dòng điện qua thanh AB là

A.

I = 0,39 A.

B.

I = 0,37 A.

C.

I = 0,33 A.

D.

I = 0,27 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I = 0,33 A.

Khi K đóng, mạch điện xem như gồm hai             

nguồn oc mắc song song với điện trở

R. Giả sử dòng điện có chiều như hình vẽ,

chúng ta có:

UBA = o - r0I1 = c - rI2 = RI        (1)

I = I1 + I2                                      (2)

Từ (1) và (2), thay các giá trị bằng số, với o = 6 V, c = 4,5 V, r = 0,5 Ω, r0 = 1,5 Ω, R = 3 Ω, chúng ta giải được:

I2 = A ≈ 0,33 A.

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...