Cho hai dẫn thẳng song song điện trở không đáng kể, đặt nằm ngang trong một vùng có từ trường đều có cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng của hai dây, có chiều như hình vẽ, và độ lớn B = 0,6 T. Một đầu của hai dây nối với một nguồn điện o = 6 V, điện trở trong r0 = 1,5 Ω, đầu kia nối với một điện trở R = 3 Ω qua một khóa K điện trở không đáng kể. Một thanh AB chiều dài l = 30 cm, điện trở r = 0,5 Ω đặt vuông góc với hai dây dẫn và trượt không ma sát với vận tốc V = 25 m/s về phía đầu có điện trở R.

Lúc đầu khóa k mở, cường độ dòng điện qua thanh AB là

A.

I = 0,86 A.

B.

I = 0,75 A.

C.

I = 0,64 A.

D.

I = 0,63 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I = 0,75 A.

Khi thanh AB chuyển động trong từ trường           

, sẽ xuất hiện suất điện động cảm ứng

c sao cho dòng điện cảm ứng Ic có chiều

xác định bằng quy tắc bàn tay phải, từ

A sang B, tương đương với một nguồn điện

có cực âm nối với A và cực dương nối với B. Độ lớn của suất điện động cảm ứng bằng:

c = Bvl = 0,6 . 25 . 0,30 = 4,5 V

Như vậy oc là hai nguồn mắc xung đối; vì c < o nên o đóng vai trò nguồn phát và c đóng vai trò máy thu, do đó dòng điện trong mạch xuất phát từ cực dương của o, có chiều từ B đến A và có cường độ bằng:

I =

I = = 0,75 A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...