Cho hai con lắc lò xo: con lắc 1 gồm vật m và lò xo có độ cứng k, con lắc 2 gồm vật 2m và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho hai con lắc dao động với cùng biên đô thì tỉ số cơ năng của hai con lắc là:

A.

= 2.

B.

= 1.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

= 1.

- Cơ năng của hai con lắc là: .

- Theo đầu bài A1 = A2 = A   = 1.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...