** Cho hai cây cà chua đều thân cao giao phối, đời F1 xuất hiện toàn cây cao. Tiếp tục cho các cây giao phối ngẫu nhiên nhận được đời F2 có cả cây cao và cây thấp. Biết kích thước cây do một cặp alen (A, a quy định).

Kiểu gen hai cây ở thế hệ xuất phát:

A.

Cả hai cây đều có kiểu gen AA.

B.

Một cây có kiểu gen AA, một cây có kiểu gen Aa.

C.

Cả hai cây đều có kiểu gen AA hoặc Aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Một cây có kiểu gen AA, một cây có kiểu gen Aa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...