Cho góc x, 00 ≤ x ≤ 1800. Cho các khẳng định sau:
(a) sin2x + cos2x = 1
(b) sin2x + cos2(1800 - x) = 1
(c) sin2x + cos2(1800 - x) = -1
(d) sin2(1800 - x) + cos2x = 1
Số khẳng định đúng là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...