Cho góc x, 00 ≤ x ≤ 1800. Cho các khẳng định sau:
(a) sin2x + cos2x = 1
(b) sin2x + cos2(1800 - x) = 1
(c) sin2x + cos2(1800 - x) = -1
(d) sin2(1800 - x) + cos2x = 1
Số khẳng định đúng là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có (a) đúng. Vì cos2(180° - x) = cos2x, sin2(180° - x) = sin2x nên (b) và (d) đúng và (c) sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...