Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp ba axit béo gồm: axit oleic, axit stearic và axit panmitic thì số este thu được tối đa là:

A.

12.

B.

15.

C.

18.

D.

21.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

18.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...