Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp ba axit béo gồm: axit oleic, axit stearic và axit panmitic thì số este thu được tối đa là:

A.

12.

B.

15.

C.

18.

D.

21.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

18.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...