** Cho giao phối F1, nhận được F2 xuất hiện 125 cây hoa đỏ, kép : 42 cây hoa trắng, kép : 56 cây hoa trắng, đơn. Hình dạng hoa do một gen chi phối.

Đặc điểm di truyền tính trạng màu sắc hoa tuân theo quy luật:

A.

Tương tác cộng gộp.

B.

Tương tác át chế.

C.

Tương tác bổ sung.

D.

Tính trội không hoàn toàn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...