Cho giá trị điện thế cực chuẩn của một số cặp oxi hóa - khử:

Phản ứng nào sau đây xảy ra?

A.

X + Z2+ X2+ + Z.

B.

X + M2+  X2+ + M.

C.

Z + Y2+ Z2+ + Y.

D.

Z + M2+  Z2+ + M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

X + Z2+ X2+ + Z.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...