** Cho gen A quy định tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so vi gen a quy định tính trạng thân thấp; gen B quy định quả tròn là trội hoàn toàn so vi gen b quy định tính trạng bầu; gen D quy định tính trng quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng quả vàng. Các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau.

Nếu F1 phân li tỉ lệ kiểu hình là 9:9:3:3:3:3:1:1 thì kiểu gen của P có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

1.

B.

2.

C.

4.

D.

3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...