** Cho gen A quy định tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so vi gen a quy định tính trạng thân thấp; gen B quy định quả tròn là trội hoàn toàn so vi gen b quy định tính trạng bầu; gen D quy định tính trng quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng quả vàng. Các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau.

Nếu F1 phân li tỉ lệ kiểu hình là 9:9:3:3:3:3:1:1 thì kiểu gen của P có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

1.

B.

2.

C.

4.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3.

Ta có tỉ lệ kiểu hình :

9:9:3:3:3:3:1:1 = (9:3:3:1) (1:1)

= (3:1) (3:1) (1:1)= (3:1) (1:1) (3:1= (1:1) (3:1) (3:1)

→ Kiểu gen của P là 1 trong 3 trường hợp sau:

Hoặc là: AaBbdd x AaBbDd hoặc AaBbDd x AabbDd hoặc AaBbDd x aaBbDd.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...