Cho gen A quy định thân cao; gen a quy định thân trung bình; gen a1 quy định thân thấp. Biết alen A trội hoàn toàn so với alen a1, alen a1 trội hoàn toàn so với alen a. Giao phối 2 cá thể dị bội Aaa1 X Aaa1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là

A.

3 thân cao : 1 thân thấp.

B.

9 thân cao : 7 thân thấp.

C.

27 thân cao : 8 thân trung bình : 1 thân thấp.

D.

24 thân cao : 11 thân trung bình : 1 thân thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

27 thân cao : 8 thân trung bình : 1 thân thấp.

Phép lai  ♀ Aaa1 X ♂ Aaa1

 dùng sơ đồ tam giác => giao tử của cơ thể có kiểu gen Aaa1 là: 1A : 1Aa : 1Aa1 : 1aa1 : 1a : 1a1

Kết quả phép lai là sự tổ hợp của các loại giao tử:

(1A : 1Aa : 1Aa1 : 1aa1 : 1a : 1a1) x (1A : 1Aa : 1Aa1 : 1aa1 : 1a : 1a1)

Lập bảng ta được:

  1A 1Aa 1Aa1 1aa1 1a 1a1
1A 1AA 1AAa 1AAa1 1Aaa1 1Aa 1Aa1
1Aa 1AAa 1AAaa 1AAaa1 1Aaaa1 1Aaa 1Aaa1
1Aa1 1AAa1 1AAaa1 1AAa1a1 1Aaa1a1 1Aaa1 1Aa1a1
1aa1 1Aaa1 1Aaaa1 1Aaa1a1 1aaa1a1 1aaa1 1aa1a1
1a 1Aa 1Aaa 1Aaa1 1aaa1 1aa 1aa1
1a1 1Aa1 1Aaa1 1Aa1a1 1aa1a1 1aa1 1a1a1

Kiểu gen nào có chứa alen A thì sẽ biểu hiện kiểu hình thân cao

Kiểu gen nào không chứa alen A, nhưng có chứa alen a1 thì sẽ biểu hiện kiểu hình thân trung bình

Kiểu gen nào chỉ chứa alen a thì sẽ biểu hiện kiểu hình thân thấp

Từ bảng => tỉ lệ kiểu hình là: 27 thân cao : 8 thân trung bình : 1 thân thấp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...