Cho f(x) = 3x2 + 2x - 3 có một nguyên hàm triệt tiêu khi x = 1, nguyên hàm đó là kết quả nào sau đây?

A.

F(x) = x3 + x2 - 3x

B.

F(x) = x3 + x2 - 3x + 1

C.

F(x) = x3 + x2 - 3x + 2

D.

F(x) = x3 + x2 - 3x - 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

F(x) = x3 + x2 - 3x + 1

Nguyên hàm cần tìm là F(x), với: 

F(x) = x3 + x2 - 3x + C  và F(1) = 1 + 1 - 3 + C = 0 ⇔ C = 1

Vậy F(x) = x3 + x2 - 3x + 1.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...