Cho f(x) = 2x.5x. Giá trị f'(0) bằng:

A.

10

B.

1

C.

D.

ln10

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: f(x) = 2x.5x = 10x và f'(x) = 10x.ln10

Do đó: f'(0) = ln10

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...