Cho Fe tác dụng với dung dịch HCl loãng và H2SO4 đặc, nóng thì sản phẩm muối của 2 trường hợp là:

A.

2 muối sắt(III).

B.

2 muối sắt(II).

C.

FeCl2 và Fe2(SO4)3.

D.

Trường hợp 2 không phản ứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

FeCl2 và Fe2(SO4)3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...