Cho Fe tác dụng với dung dịch HCl loãng và H2SO4 đặc, nóng thì sản phẩm muối của 2 trường hợp là:

A.

2 muối sắt(III).

B.

2 muối sắt(II).

C.

FeCl2 và Fe2(SO4)3.

D.

Trường hợp 2 không phản ứng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...