Cho Fe tác dụng với dung dịch HCl loãng và H2SO4 đặc, nóng thì sản phẩm muối của 2 trường hợp là:

A.

2 muối sắt(III).

B.

2 muối sắt(II).

C.

FeCl2 và Fe2(SO4)3.

D.

Trường hợp 2 không phản ứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

FeCl2 và Fe2(SO4)3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...