Cho Fe phản ứng vừa hết với H2SO4, thu được một chất khí và 8,28g muối. Biết số mol Fe bằng 37,5% số mol H2SO4. Khối lượng Fe đã phản ứng là:

A.

2,25g.

B.

2,52g.

C.

1,68g.

D.

11,2g.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...