Cho Fe phản ứng vừa hết với H2SO4, thu được một chất khí và 8,28g muối. Biết số mol Fe bằng 37,5% số mol H2SO4. Khối lượng Fe đã phản ứng là:

A.

2,25g.

B.

2,52g.

C.

1,68g.

D.

11,2g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,52g.

Phản ứng vừa hết mà số mol Fe = 37,5% số mol H2SO4 → Chứng tỏ axit sunfuric là đặc, nóng.

2Fe + 6H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

x          3x             0,5x

Fe + Fe2(SO4)3  3FeSO4

y           y                3y

Số mol Fe = 0,375.số mol axit sunfuric  x + y = 0,375.3x (mol)  -0,125x + y = 0

Khối lượng muối thu được:

400(0,5x - y) + 152.3y = 8,28g

 x = 0,04 mol; y = 0,005 mol  mFe = 2,52g.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...