** Cho Ftự thụ thu được F2 336 cây thân cao, hoa kép : 335 cây thân thấp, hoa kép : 168 cây thân cao, hoa đơn : 56 cây thân thấp, hoa  đơn. Hình dạng quả do một gen quy định.

Nếu ba cặp gen quy định hai tính trạng lần lượt có thứ tự (Aa, Bb, Dd). Kiểu gen của F1 là:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 F2 xuất hiện loại kiểu hình thân cao, hoa đơn (A-B-dd) suy ra F1 tạo giao tử A Bb hoặc B Ad . Các gen liên kết đôi.

Vì vai trò A = B. Kiểu gen của F1 là: Aa 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...