** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 747 cây quả trắng, ngọt : 249 cây quả vàng, ngọt : 248 cây quả vàng, chua : 83 cây quả xanh, chua. Vị quả do một gen quy định.

Nếu cặp gen Dd quy định vị quả. Kiểu gen của F1 là:

A.

B.

C.

AaBbDd.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

F2 xuất hiện loại kiểu hình quả xanh, vị chua (aabbdd), suy ra F2 tạo giao tử a bd hoặc b ab. Các gen liên kết theo vị trí đồng.

Vì vai trò A-B nên kiểu gen F1 có thể  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...