** Cho F1 mang các gen dị hợp kiểu hình hoa trắng, lai với cá thể khác thu được F2 phân li 62,5% cây hoa trắng, 37,5% cây hoa tím. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Kiểu gen của F1 và cá thể lai với F1 lần lượt là:

A.

AaBb và Aabb hoặc AaBb x aaBb.

 

B.

Aa x Aa.

C.

AaBb x Aabb. 

D.

AaBb x aaBb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AaBb và Aabb hoặc AaBb x aaBb.

Nếu A là gen át chế:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...