Cho este có công thức cấu tạo:

Tên gọi của este là:

A.

Phenyl vinylat.

B.

Vinyl phenylat.

C.

Etyl vinylat.

D.

Vinyl benzoat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

vinyl benzoat

CH2=CH-  là gốc vinyl

C6H5CH2COOH là axit benzoic

Vậy tên gọi của este trên là vinyl benzoat

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...