Cho elíp:  (E). Phương trình của elíp (E’) đối xứng với (E) qua điểm I(1; 0) là

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...