Cho e = -1,6.10-19 (C). Trong mỗi giây có nhiều nhất 1016 êlectrôn dịch chuyển từ catốt đến anốt của tế bào quang điện, cường độ dòng quang điện bão hòa là:

A.

1,6 (MA).

B.

0,16 (mA).

C.

1,6 (mA).

D.

1,6 (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,6 (mA).

Cường độ dòng quang điện bão hòa là: Ibh = ne = 1016.1,6.10−19 = 1,6 (mA).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...