Cho đường tròn tâm (O; 50cm), M là một điểm cách O một khoảng là 30cm. Số dây của (O) đi qua M và có độ dài là một số nguyên tố là:

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Gọi l là độ dài của dây đi qua M AB là dây ngắn nhất đi qua M thì AB OM Ta có: MA = AB = 2MA = 80 cm Mà l số nguyên tố, suy ra l = 83; 89; 97 Vậy có 3 dây

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...