Cho đường thẳng và điểm M(1 ; 3 ; 6). Toạ độ điểm M’ đối xứng với M qua d là:

A.

(3 ; 5 ; 8)

B.

(-1 ; 1 ; 4)

C.

(4 ; 6 ; 9)

D.

(-2 ; 0 ; 3)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...