Cho đường thẳng  và mặt phẳng(α): x + y + z - 1 = 0. Vị trí tương đối của d và (α) là:

A.

d cắt (α)

B.

d song song với (α)

C.

d chứa trong (α)

D.

d vuông góc với (α)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có:

• Vectơ chỉ phương của d là  = (-1 ; 1 ; -1) ;
• Vectơ pháp tuyến của (α) là  = (1 ; 1 ; 1) ;
.= - 1 ≠ 0 ⇒ d cắt (α).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...