Cho đường thẳng  và mặt phẳng(α): x + y + z - 1 = 0. Vị trí tương đối của d và (α) là:

A.

d cắt (α)

B.

d song song với (α)

C.

d chứa trong (α)

D.

d vuông góc với (α)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...