Cho đường thẳng d2 cố định, đường thẳng d1 song song và cách d2 một khoảng cách không đổi. Khi d1 quay quanh d2 ta được:

A.

Hình trụ.

B.

Mặt trụ.

C.

Khối trụ.

D.

Hình tròn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

HD: Xem lại lý thuyết về mặt trụ.

 Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...