Cho đường thẳng d: x = 2. Đường thẳng là ảnh của d trong phép đối xứng trục Oy:

A.

y = 2

B.

y = − 2

C.

x = 2

D.

x = − 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

x = − 2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...