Cho đường thẳng d: 3x - 7y + 15 = 0. Mệnh đề sai là

A.

u = (7 ; 3) là vectơ chỉ phương của d.

B.

d có hệ số góc k = 37

C.

d không qua gốc toạ độ.

D.

d qua 2 điểm M-13 ; 2 và N(5 ; 0).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cho y = 0 ⇒ 3x + 15 = 0 ⇒ x = -5. Vậy d qua N(-5; 0).Mệnh đề "d qua 2 điểm M-13 ; 2 và N(5 ; 0)" sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...