Cho đường thẳng cố định Δ và điểm cố định A không thuộc Δ. Gọi d là đường thẳng di động qua A và vuông góc với Δ ; P là điểm cố định trên Δ có hình chiếu trên d là N. Qua N vẽ đường thẳng Δ' // Δ. Gọi (α) là mặt phẳng chứa d và vuông góc với Δ tại B. Tập hợp các điểm N là:

A.

Một mặt trụ.

B.

Một đường tròn.

C.

Một mặt cầu.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy tập hợp những điểm N là đường tròn đường kính AB trong (α).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...