Cho đường thẳng Δ cố định trên đó có hai điểm A và B phân biệt. Gọi (CM) là đường tròn qua điểm M nhận Δ làm trục của nó. Nếu A và B cố định với AB = 2a (a là độ dài cho sẵn) và MA2 + MB2 = 3a2 thì tập hợp những đường tròn (CM) là:

A.

Mặt xuyến.

B.

Mặt nón.

C.

Mặt cầu.

D.

Không xác định được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB . Ta có: 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...