Cho đường thẳng Δ cố định trên đó có hai điểm A và B phân biệt. Gọi (CM) là đường tròn qua điểm M nhận Δ làm trục của nó. Nếu MA = 2MB thì hình gồm các đường tròn (CM) là:

A.

Hình xuyến.

B.

Không xác định được.

C.

Hình cầu.

D.

Hình trụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì MA = 2MB nên M thuộc đường tròn đường kính CD với C và D là hai điểm chia trong và chia ngoài đoạn AB theo cùng tỉ số. Vì A, B không cố định nên C, D không cố định nên hình gồm các đường tròn (CM) là không xác định được.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...