Cho đường thẳng Δ cố định trên đó có hai điểm A và B phân biệt. Gọi (CM) là đường tròn qua điểm M nhận Δ làm trục của nó. Nếu MA = 2MB thì hình gồm các đường tròn (CM) là:

A.

Hình xuyến.

B.

Không xác định được.

C.

Hình cầu.

D.

Hình trụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì MA = 2MB nên M thuộc đường tròn đường kính CD với C và D là hai điểm chia trong và chia ngoài đoạn AB theo cùng tỉ số. Vì A, B không cố định nên C, D không cố định nên hình gồm các đường tròn (CM) là không xác định được.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...