Cho đường thẳng Δ cố định trên đó có hai điểm A và B phân biệt. Gọi (CM) là đường tròn qua điểm M nhận Δ làm trục của nó. Nếu  thì hình gồm các đường tròn (CM) là:

A.

Hình nón.

B.

Hình cầu.

C.

Hình trụ.

D.

Không xác định được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 nên góc AMB = 90°. Do đó M thuộc đường tròn đường kính AB nằm trên Δ. Vì A, B không cố định nên đường tròn này có bán kính thay đổi. Vậy không xác định được hình gồm các đường (CM) sinh ra.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...