Cho đường sức của điện trường như hình vẽ. Điện tích dương q đặt tại A sẽ di chuyển theo hướng 

                         

A.

dọc theo đường sức và cùng chiều.

B.

dọc theo đường sức và ngược chiều.

C.

dọc theo tiếp tuyến theo hướng Ax.

D.

dọc theo tiếp tuyến theo hướng Ay.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...