Cho đường sức của điện trường như hình vẽ. Điện tích dương q đặt tại A sẽ di chuyển theo hướng 

                         

A.

dọc theo đường sức và cùng chiều.

B.

dọc theo đường sức và ngược chiều.

C.

dọc theo tiếp tuyến theo hướng Ax.

D.

dọc theo tiếp tuyến theo hướng Ay.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...