Cho đường đi của tia sáng qua thấu kính. Phát biểu nào sau đây là sai?

                         

A.

Thấu kính trên là thấu kính phân kì.

B.

Thấu kính trên là thấu kính hội tụ.

C.

Vật ảo đặt F'1.

D.

F là tiêu điểm vật chính.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...