Cho đường đi của tia sáng qua thấu kính. Phát biểu nào sau đây là sai?

                         

A.

Thấu kính trên là thấu kính phân kì.

B.

Thấu kính trên là thấu kính hội tụ.

C.

Vật ảo đặt F'1.

D.

F là tiêu điểm vật chính.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...