Cho đường cong (C): Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm phương án đúng:

A. (C) chỉ có tiệm cận đứng
B. (C) không có tiệm cận ngang
C. (C) có hai tiệm cận
D. (C) có ba tiệm cận
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...