Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 và ZnCl2 thu được kết tủa X. Nung X được chất rắn Y. Cho luồng khí hiđro đi qua Y đun nóng sẽ thu được chất rắn là:

A.

Al2O3.

B.

Zn và Al2O3.

C.

Al và ZnO.

D.

Zn và Al.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Al2O3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...