Cho dung dịch NaOH vào dung dịch metyl amoni propionat. Phản ứng nào sau đây tương ứng với thí nghiệm này?

A.

CH3-CH2-COONH4 + NaOH CH3-CH2-COONa + NH3 + H2O.

B.

CH3-CH2-COO-NH3CH3 + NaOH  CH3-CH2-COONa + CH3NH2 + H2O.

C.

CH3-COO-CH3NH2 + NaOH CH3COONa + CH3NH2.

D.

CH3-CH2-COO-NH3-C2H5 + NaOH CH3-CH2-COONa + C2H5NH2+ H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3-CH2-COO-NH3CH3 + NaOH  CH3-CH2-COONa + CH3NH2 + H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...