Cho dung dịch etylamin (có mùi khai) tác dụng vừa đủ với chất X thấy có khí bay ra và dung dịch sau phản ứng có mùi thơm của ancol. X là:

A.

CH3I.

B.

CH3OH.

C.

HNO2.

D.

HONH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

HNO2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...