Cho dung dịch chứa x mol Ca(HCO3)2 vào dung dịch chứa x mol Ca(HSO4)2. Hiện tượng xảy ra là:

A.

Sủi bọt khí.

B.

Vẩn đục.

C.

Sủi bọt khí và vẩn đục.

D.

Vẩn đục sau đó trong suốt trở lại.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...