Cho dung dịch chứa FeCl2, ZnCl2 và CuCl2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem toàn bộ lượng kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp rắn gồm:         

A.

A: FeO, CuO, ZnO

B.

B: Fe2O3, ZnO, CuO

C.

C: FeO, CuO.

D.

D: Fe2O3, CuO.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- Quá trình:

img1

Vậy đáp án đúng là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...